از سه پایه اصلی تشکیل گردیده اصطلاحا تریپلوئید که این پایه ها نیز از پنج واریته مشتق شده اند

در زمستان دو مدل نهال موجود می باشد:
نهال گلدانی:نهالهای یک ساله ریشه بیرون نزده با متوسط ارتفاع ٧٠-٨٠ سانت این نهالها با روشهایی در طول سال نگهداری شده اند که کوچک بمانند علارغم سنشان که از نظر علمی این نوع بسیار صحیح می باشد

همانگونه که نامش مشخص است ریشه بدون خاک می باشد و در اندازه های ۵/. الی ٣ متر موجود است
در تلقی عامیانه نهال بلدتر الزاما باارزشتر است در صورتی که ارزش پالونیا به سلامت و نژاد اصیل ان است به طوریکه نهالهایی که تا ٢٠ سانت در سال اول تنه گیری داشته اند تماما نهالهای ٣٠-۴٠ سانتی بوده اند

نهالها از گیلان و از طریق باربری و کامیون بسته به تعداد ارسال می گردند

در این خصوص در کانال تلگرامی کامل شرح گردیده ولی به طور خلاصه این واریته به روز گردیده و با توجه به اولویتهای پالونیا با دیگر واریته ها پیوند گردیده که بهترین عملکرد را نتیجه گردد.

صنعت چوب بی شک یکی از کم ریسک ترین صنایع در جهان است و سود ناشی از ان قابل توجه می باشد به طوری که افزایش قیمت ان در مقایسه با کالایی همچون طلا در ١٠ سال گذشته چند ده برابر می باشدکه برخی دلایل به شرح ذیل است:
١) استفاده روز افزون در زندگی
٢)اتشسوزی و تخریب جنگلها
٣)گرمایش زمین و کم ابی
۴)هزینه های حمل و نقل با توجه به منطقه خاورمیانه
۵)کمپینهای محیط زیستی
۶)تحریمها و عدم اختصاص ارز

مصرف اب در میان واریته های پالونیا متفاوت است  و در خصوص پالونیا X3 متوسط ۶٠٠ لیتر سالیانه می باشد

تا به حال آفت خاصی مشاهده نشده و به شخصه تا به این زمان از هیچ سمی استفاده ننمودم.

پالونیا X3 در ۴-۶ سال به حدود یک متر مکعب چوبدهی می رسد که این زمان رابطه مستقیم با منطقه،رسیدگی دارد
دقت کنید که زمان واقعی برای بهره وری بسیاری از انواع پالونیا ٨-١٠ سال می باشد.
بعد از بریدن تنه ریشه به جای مانده تا ٨ مرتبه امکان بازیابی تنه را دارا می باشد البته در فواصل زمانی کوتاهتر

١٠٠٠ الی ١۵٠٠ اصله در هر هکتار

با توجه به نژاد و تراکم متفاوت است
عموما برای روکش مصارف ورزشی ،نظامی،صنعتی و خانگی استفاده می گردد.
که در مشاوره جهت نگهداری نهال سعی  می شود که مرغوبترین حالت توسط شما عرضه گردد