«لطفا برای مشاهده عکس و فیلم های برخی از پروژه های اجرا شده ی  پایلوت در برخی استانها به تلگرام پارس پالونیا که در بالای صفحه اصلی سایت قرار دارد،مراجعه فرمایید»