برای مشاهده عکس ها در سایز واقعی بر روی آن ها کلیک کنید

نمونه پروژه دو مزرعه پالونیا در قائم شهر مازندران (برادران عظیمی) زمان کاشت زمستان ۹۷، قطر تنه ۱۰ الی ۱۶ سانتی متر

مزرعه پالونیا واقع در بوکان در کردستان به عمر یکسال و متوسط قطر اوری ۷ سانتی متر

مزرعه پالونیا در کرمان ،یک ساله،با تنه آوری ٨ سانتیمتر متوسط

یکی از مزارع پالونیا در اصفحان به عمر ۴ ماه و قطر متوسط ۵ سانتیمتر

گیلان-سیاهکل یک سال و چند ماه

نهالستان های واقع در کیش پس از ۸۰ روز!

پروژه نهالستان واقع در قزوین،کوهین

کاشت نهال آزمایشی در چهار محال و بختیاری، زمان عکس برداری ۴ ماهگی

پالونیا سه ماهه در اصفهان

کاشت پالونیا x3 در سنگر ،حوالی شهر رشت

کاشت نهال پالونیا x3 در نقاط شهرداری تهران با توجه که آبخواهی بسیار پایین

کاشت نهال پالونیا x3 در تالش به صورت آزمایشی که نتیجه خوبی به همراه داشت

پالونیا x3 در کرمانشاه عزیز و البته سرد و خشک و کم آب،با توجه به شازگاری بسیار بالا