مشخصات فنی چوب پـالونیــا:

خصوصیات کیفی این چوب سبب استفاده گسترده از آن در بسیاری از محصولات گردیده است از جمله صنایع نظامی-ورزشی – مبلمان –روکش چوبی – تزیینات ساختمانی- مدلهای هواپیما.

بسیار سبک و سخت:کمتر چوبی در دنیا پیدا می شود که ای خصوصیات را یک جا داشته باشد .همچون گردو که بسیار سخت و بسیار سنگین است و یا صنوبر که بسیار سبک و بسیار نرم می باشد.
عایق رطوبت :از این رو مصارف گوناگونی در زمینه های نظامی ،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی دارد.
تحمل دمایی بالا:دیگر چوبها در دمای تقریبی ۲۷۰ درجه سانتیگراد شعله ور می گردند در صورتی که این دما در خصوص پالونیا ۴۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.که استفاده آن در مصافی همچون ساختمان سازی و روکش های داخلی ساختمان بسیار توصیه می گردد.
مقاوم به سایش در عین سبکی

انتخاب زمین:

الونیا درختی نور دوست می باشد و در صورتی که خاکی که در آن قرار داده میشود از زهکش مناسبی برخوردار باشد،میتوان با اندک برنامه کود دهی(با توجه به خاک)بهترین راندمان رشد را از آن شاهد بود.

تراکم کاشت:

تراکم کاشت به هدف و برنامه از پیش تعیین شده بستگی دارد.به طور مثال جهت فضای سبز شهری یا جنگل کاری و….که باتوجه به نوع برنامه طرح مناسب و تراکم کاشت ارائه میگردد.

انتخاب گونه مناسب:

در سالهای گذشته انواع گونه ها از پالونیا مورد کشت قرار گرفته است که تقریبا تمام این گونه ها در چین تولید شده اند.تجربه استفاده از این گونه ها ثابت کرده است که انتخاب گونه مناسب میتواند در عملکرد بهتر طرح کاشت پالونیا بسیار موثر باشد و هزینه ها را تا حد زیادی کاهش دهد.در فرایند تکثیر گاهی جوانه های جدید ژنهای والدین خود را به طور کامل به ارث نمیبرند که این مطلب در راندمان تولید اثر خوبی ندارد.گونه شن تونگ که از آن به عنوان پالونیای مصنوعی هم یاد می شود و در حال حاصر جدیدترین گونه پالونیا می باشدبه همراه گونه الونگاتا،نسبت به گونه های دیگر بهتر خصوصیات والدین خود را منتقل می نماید از این رو در حال حاضر در بیشتر نقاط جهت کشت پالونیا از این گونه ها استفاده میگردد.

جوانه زنی:

د رخصوص جوانه زنی تقریبا تمام گونه های پالونیا یکسان می باشند(جوانه زنی پس از برداشت چوب)اما برخی بر این باورند که درصد جوانه زنی در گونه شن تونگ بالاتر و در حدود ۱۰۰% می باشد.