رشد بسیار بالا:

۷/۰ تا ۱ متر مکعب چوب دهی در ۵ سال

ریسک سرمایه گذاری پایین:

در مقایسه با درختان میوه ، همچون گرمازدگی ،سرما زدگی،آفات و هزینه های کارگری

درآمد زایی بسیار بالا:

حداقل ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار در ۵ سال

درخت بسیار زیبا:

با سه ماه گلدهی در سال و استحصال عسل بسیار مرغوب

چوب بسیار با کیفیت:

راست تار- محکم – روشن ، صاف و سبک

سایر مزایا:

جاذب گردو خاک و دود

تحمل دمایی عالی:۳۵- و ۵۲+

خواص دارویی برگها ، گلها و میوه ها

مقاومت بسیار بالا به شوری و تغییرات ph خاک

تحمل کم آبی تا ۲۰۰ میلیمتر در سال

برداشت چوب تا ۸ مرتبه از تنه درخت ،که بعد از اولین برش زمان برداشت با توجه به تنه و ریشه قوی تر کوتاهتر می گردد.